Karty pracy
Oceń publikację

Las: układamy mapę myśli

Las: układamy mapę myśli

Zadanie to jest ukierunkowane na rozwój kompetencji przyrodniczej i świadomości ekologicznej dziecka. W toku wykonywania zadania dziecko będzie się uczyć pracy z mapą pojęć, wyodrębniać podstawowe i wtórne informacje, strukturyzować je w oparciu o przedstawiony schemat. Uczniom zaproponowano uzupełnić mapę, wpisując niezbędne informacje o lasach, w szczególności podając rodzaje lasów, a także określając znaczenie lasu dla zwierząt i człowieka. Zadanie przyczyni się do rozwoju analitycznego myślenia, umiejętności przetwarzania informacji, przedstawionych w postaci schematu.

OCENA ZADANIA
3.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 251