Oceń publikację

Poznajemy różne strony świata

Poznajemy różne strony świata

To zadanie pomoże dziecku poznać strony świata, ich położenie, nazwy każdego z ośmiu kierunków (czterech podstawowych i czterech pośrednich) oraz powszechnie uznawane skróty. Ponadto da ono możliwość porozmawiania o współrzędnych geograficznych, które są określane za pomocą stron świata, a także o kompasie, który pozwala zorientować się na powierzchni ziemi i wskazuje na jej bieguny magnetyczne. Ta wiedza będzie użyteczna dla dziecka w ciągu całego jego życia. Więc ono ma wyciąć nazwy kierunków, prawidłowo je umiejscowić, zgodnie ze stronami świata i przykleić.

OCENA ZADANIA
4.85
(13 ocen)
Liczba pobrań 35
Występuje w programach nauczania: