Ocena programu

Ochrona świata roślin

Ochrona świata roślin
LICZBA ZADAŃ 12
LICZBA DNI 4-6
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Zeszyt ćwiczeń „Ochrona świata roślin” przyczyni się do zainteresowania dziecka światem roślin, pogłębienia wiedzy o przedsięwzięciach z zakresu ochrony przyrody, kształtowania ekologicznie uzasadnionego zachowania na łonie natury.

Zeszyt jest sporządzony dla uczniów 3 klasy. Zawiera on 12 zadań, skierowanych na kształtowanie u dziecka umiejętności rozróżniania i nazywania rzadkich gatunków roślin, przyczyn ich zniknięcia; wyjaśniania powiązań wzajemnych w środowisku; odpowiedzialnie zachowywać się w nim, układać reguły zachowania na łonie natury i przestrzegać ich, uczestniczyć w przedsięwzięciach z zakresu ochrony przyrody. ..

Pracując nad wykonaniem zadań dziecko dowie się ciekawych faktów o roślinach leczniczych, rzadkich gatunkach drzew i roślin trawiastych. Zadania zeszytu ćwiczeń pomogą w pogłębieniu wiedzy dziecka o obiektach natury ożywionej, przedsięwzięciach w zakresie ich zachowania, rozwiną zainteresowanie nauką tematu ochrony roślin.

Czołową rolę w badaniu obiektów natury ożywionej odgrywa obserwacja, dlatego ważne jest łączenie wykonywania zadań zeszytu ćwiczeń „Ochrona świata roślin” z obserwowaniem roślin w ich naturalnym otoczeniu, udziałem w przedsięwzięciach w zakresie zachowania natury. Spacery w parku czy lesie oraz wycieczki przyczynią się do rozwoju poznawczej aktywności dzieci, wystąpią dla nich źródłem natchnienia. Ważnym warunkiem kształtowania kompetencji przyrodniczej jest aktywność dziecka w poznaniu otaczającego świata.

Rozpocząć pracę nad zeszytem można w dowolnej chwili, uwzględniając poziom wiedzy i tempo nauki dziecka. W razie występowania potrzeby powtórzenia grup roślin, ich nazw i budowy, warto skorzystać z zadań zeszytu „Rozmaitość roślin”. Podczas wykonywania zadań należy zapewnić przestrzeganie trybu pracy i odpoczynku dziecka, unikać jego zmuszania i przeciążania.

Po wykonaniu zadań zeszytu zadań możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić potwierdzenie opanowania tematu „Ochrona świata roślin”.

Zeszyt ćwiczeń jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w usystematyzowaniu wiedzy o świecie roślin.