Ocena programu

Rozmaitość roślin

Rozmaitość roślin
LICZBA ZADAŃ 17
LICZBA DNI 6-9
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Zeszyt ćwiczeń dla uczniów 2 klasy „Rozmaitość roślin” pomoże w kształtowaniu wyobrażenia o rozmaitości światu roślin. Wykonując zadania zeszytu dziecko będzie się uczyć rozróżniania drzew, krzaków, roślin trawiastych, pogłębi wiedzę o budowie roślin, dowie się o roślinach uprawnych i dziko rosnących.

Praca nad wykonaniem zadań zeszytu ćwiczeń pomoże dzieciom w młodszym wieku szkolnym w kształtowaniu umiejętności nazywania i opisywania drzew, krzaków, roślin trawiastych, grupowaniu roślin w oparciu o jedną lub kilka cech; prowadzenia obserwacji warunków życia roślin; pracy z dodatkowymi źródłami informacji. ..

Czołową rolę w badaniu obiektów natury ożywionej odgrywa obserwacja, dlatego ważne jest łączenie wykonywania zadań zeszytu ćwiczeń „Rozmaitość roślin” z obserwowaniem roślin w ich naturalnym otoczeniu. Spacery w parku czy lesie oraz wycieczki przyczynią się do rozwoju poznawczej aktywności dzieci, wystąpią dla nich źródłem natchnienia.

Rozpocząć pracę nad zeszytem można w dowolnej chwili, uwzględniając poziom wiedzy i tempo nauki dziecka. Podczas wykonywania zadań należy zapewnić przestrzeganie trybu pracy i odpoczynku dziecka, unikać jego zmuszania i przeciążania.

Po wykonaniu zadań zeszytu zadań możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić potwierdzenie opanowania tematu „Rozmaitość roślin”.

Zeszyt ćwiczeń jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w usystematyzowaniu wiedzy o rozmaitości roślin w przyrodzie.