Karty pracy
Oceń publikację

Pestkowe tajemnice: poznajemy świat roślin

Pestkowe tajemnice: poznajemy świat roślin

Zadanie to jest ukierunkowane na rozwój przyrodniczej i językowej kompetencji uczniów szkoły podstawowej. W toku wykonywania zadania dziecko będzie się uczyć wyodrębniania roślin pestkowych wśród innych uprawianych przez ludzi. Dziecku zaproponowano otoczyć kółkiem obrazki owoców, które zawierają pestkę, pomyśleć i zapisać, do czego niektórym roślinom jest potrzebna pestka w środku owoców. Także dziecko ma napisać swoje przypuszczenie co do tego, jak rozmnażają się rośliny, owoce których nie zawierają pestek. W celu potwierdzenia/obalenia przypuszczeń dziecka w sprawie rozmnażania się roślin bez pestek można przeprowadzić eksperyment – odłamać i posadzić sadzonkę dowolnej rośliny.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 64