Karty pracy
Oceń publikację

Czytamy wiersz-zagadkę o budynku

Czytamy wiersz-zagadkę o budynku

Zadanie to przyczyni się do kształtowania matematycznej i językowej kompetencji, udoskonalenia umiejętności rozwiązywania zadań fabularnych, uważnego czytania. Uczniom i uczennicom zaproponowano przeczytać wiersz o budynku i wykonać kilka zadań w oparciu o przeczytane treści: podać liczbę pokoi, porównać ich rozmiary, nazwać kolor budynku i liczbę mieszkających w nim osób. W toku wykonywania zadania dziecko będzie rozwijać uwagę, inteligencję, spostrzegawczość, zdolności logiczne i matematyczne.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 84
Występuje w programach nauczania: