Karty pracy

Przepisywanie tekstu o czarodziejach ze wzoru drukowanego

Przepisywanie tekstu o czarodziejach ze wzoru drukowanego

Zadanie ma na celu kształtowanie kompetencji językowej, umiejętności ortograficznej podczas przepisywania tekstu, kultury pisania, nawyków graficznych, rozwijanie motoryki małej i mówienia płynnego. Dziecko powinno przepisać tekst zgodnie z zasadami przypisywania według wzoru drukowanego. Podczas przepisywania zdań należy zwrócić uwagę dziecka na pisownię wielkiej litery na początku zdania i w nazwach własnych, interpunkcję; osobne pisanie słów z nieodmiennymi częściami mowy oraz „nie” z czasownikami. Możliwe, że dziecko nie potrafi jeszcze wyjaśnić wszystkie „niebezpieczne” miejsca w tekście, ale ważne jest, aby zwracać na nich uwagę podczas przepisywania. Wykonując zadanie, dziecko rozwija myślenie analityczne, uwagę, umiejętność porównywać, stosować nabytą wiedzę w nowych warunkach. Także zadanie rozwija mówienie płynne.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 218