Karty pracy
Oceń publikację

Znajdujemy błędy w zdaniach w Present Simple (w języku angielskim)

Znajdujemy błędy w zdaniach w Present Simple (w języku angielskim)

Zadanie, które pomoże dziecku w utrwaleniu znajomości czasu Present Simple w języku angielskim. W zadaniu podano dziesięć zdań, z których każde zawiera jeden błąd. Dziecko ma przeczytać zdania, znaleźć błąd i poprawić go. Następnie trzeba przepisać zdania bez błędów. Prawidłowe odpowiedzi: 2. They like ice cream. 3. Jane doesn’t go to school. 4. We play volleyball. 5. What time do you go to bed? 6. My mum drinks coffee in the morning. 7. She doesn’t swim in the pool in the morning. 8. We get up very early. 9. What time does Kate go to school? 10. What do you do in the evening?

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 93