Karty pracy
Oceń publikację

Nature (Natura): świat przyrody w języku angielskim

Nature (Natura): świat przyrody w języku angielskim

Karta pracy pomoże dziecku wzbogacić słownictwo i doskonalić umiejętność czytania w języku angielskim. Zadanie rozwija koncentrację uwagi i koordynację ręka-oko, pamięć wzrokową, inteligencję językową i umiejętności motoryczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zadanie zawiera 12 słów opisujących przyrodę. Dziecko powinno dopasować każdy rzeczownik w języku angielskim do odpowiadającego mu obrazka. Jeśli dziecko nie zna znaczenia lub wymowy niektórych słów, może skorzystać ze słownika lub Internetu w celu znalezienia potrzebnych informacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 43