Karty pracy

Kultura mówienia: wzbogacamy zasób słownictwa

Kultura mówienia: wzbogacamy zasób słownictwa

Zadanie sprzyja wzbogacaniu zasobu słownictwa, utrwalaniu wiedzy o pisowni wyrazów grzecznościowych. Na arkuszu przedstawiono sześć „magicznych” kapeluszy. Dziecku proponuje się do napisanych na kapeluszach nazw tych czy innych grup wyrazów napisać swoje przykłady (np., przywitanie: „dzień dobry”, „witam”; przeprosiny: „wybacz”, „przepraszam”; pożegnanie: „do widzenia”, „żegnam”, „do zobaczenia” itd). W drugim zadaniu należy ułożyć i napisać po jednym zdaniu z każdym zaproponowanym wyrazem. Wykonanie zadania sprzyja formowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija kulturę mówienia.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 69