Karty pracy
Oceń publikację

Pracując razem 2: zadania tekstowe na współpracę

Pracując razem 2: zadania tekstowe na współpracę

Zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, umiejętności rozwiązywać zadania o współpracy i zadania na obliczenie ceny, ilości i wartości. Na początek dziecku proponuje się uzupełnić treść zadania na wspólne działanie, korzystając z skróconych danych, podanych w tabeli. Potem – rozwiązać zadanie, układając i zapisując przykłady oraz pewną odpowiedź. W drugim zadaniu należy obliczyć cenę, ilość i wartość kwiatowych stroików. Dziecku należy uporządkować tabelę sprzedaży kwiatowych stroików, wykonując obliczenia w pamięci. Na koniec, na podstawie uzupełnionej tabeli i ilości sprzedanych stroików, należy wyłonić najpopularniejszy stroik. Zadanie sprzyja rozwijaniu myślenia krytycznego.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 24