Karty pracy
Oceń publikację

Dzielimy wyrazy do przenoszenia nr 3

Dzielimy wyrazy do przenoszenia nr 3

Zadanie to ma pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności podziału słów do przenoszenia. Zawiera ono 12 słów, obok których umieszczono komórki do wpisywania. Każde słowo trzeba podzielić na trzy części do przenoszenia według wzoru („kuku-ry-dza”). W przypadkach, gdy możliwe są kilka wariantów podziału (na przykład „nad-zwyczaj-ny”, „nadzwy-czaj-ny” itd.) dziecko może napisać dowolny prawidłowy wariant. W toku wykonywania zadania dziecko poćwiczy umiejętności pisania i czytania, usprawni kompetencję językową, nauczy się unikać typowych błędów przy przenoszeniu wyrazów.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 4