Karty pracy
Oceń publikację

Dzielimy wyrazy do przenoszenia nr 6

Dzielimy wyrazy do przenoszenia nr 6

Zadanie to ma pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności podziału słów do przenoszenia. Zawiera ono 4 słowa, obok których umieszczono komórki do wpisywania. Dla każdego słowa trzeba napisać trzy warianty podziału do przenoszenia według wzoru („wydaw-nictwo”, „wydaw-nict-wo”, „wy-dawni-ctwo”). W niektórych przypadkach występuje więcej prawidłowych wariantów podziału, a więc dziecko może napisać dowolne z nich. W toku wykonywania zadania dziecko poćwiczy umiejętności pisania i czytania, usprawni kompetencję językową, nauczy się unikać typowych błędów przy przenoszeniu wyrazów.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 4