Karty pracy

Zimowe zadania: myślimy logicznie

Zimowe zadania: myślimy logicznie

Zadanie sprzyja kształtowaniu myślenia logicznego. Na kartce podano cztery zadania tekstowe o tematyce zimowej. Dziecku proponuje się rozwiązać każde zadanie i napisać odpowiedź. W pierwszym zadaniu należy zwrócić uwagę na to, że każdy chłopak samodzielnie odśnieżył po 2 chodniki, a kolejne 5 chodników oni odśnieżyli razem (odpowiedź: chłopaki odśnieżyli 15 chodników). Drugie zadanie można rozwiązać przy pomocy zegara. Przy rozwiązywaniu trzeciego i czwartego zadania warto skorzystać z obrazka, co ułatwi zrozumienie zadania. Jeśli dziecko ma ochotę, to może narysować swoje ulubione zabawy. Wykonanie zadania kształtuje kompetencje matematyczne i rozwija uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 118