Karty pracy
Oceń publikację

Fruits (Owoce) – match words and pictures

Fruits (Owoce) – match words and pictures

Karta pracy zawiera proste zadanie, które zapozna dziecko z nazwami owoców w języku angielskim, pomoże mu wzbogacić słownictwo i udoskonalić umiejętność czytania. Ćwiczenie sprzyja również skupieniu i koordynacji ręka-oko, rozwija pamięć wzrokową, sprawność językową i umiejętności motoryczne przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych. Zadanie zawiera 16 słów na temat „Owoce”. Dziecko powinno dopasować każdy rzeczownik w języku angielskim do odpowiadającego mu obrazka. Jeśli dziecko nie zna znaczenia lub wymowy niektórych słów, może skorzystać ze słownika lub Internetu w celu znalezienia potrzebnych informacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 373