Karty pracy
Oceń publikację

Łamigłówka „Kwadraty і suma”

Łamigłówka „Kwadraty і suma”

To zadanie-łamigłówka będzie wspierało rozwój myślenia logicznego oraz matematycznego dziecka, jego uwagi oraz bystrości. W zadaniu są proponowane pięć kwadratów, przecinające się ze sobą. W miejscach przecięcia tworzą one jeszcze cztery kwadraty. Zgodnie z warunkami zadania, dziecko ma w każdym kwadracie (w 5-ciu dużych oraz 4-ch malutkich) usytuować liczby od 1 do 9 w taki sposób, żeby suma wszystkich liczb, usytuowanych w dużych kwadratach, była ta sama. Po podliczeniach, liczby będą położone w sposób następujący: w dużych kwadratach górnych od lewej do prawej 8, 6, 9, w dolnych – 7, 5, w malutkich kwadratach od lewej do prawej 3, 1, 4, 2.

OCENA ZADANIA
5.00
(4 ocen)
Liczba pobrań 87
Występuje w programach nauczania: