Karty pracy
Oceń publikację

Pojemnik na kompost: myślimy ekologicznie

Pojemnik na kompost: myślimy ekologicznie

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie przyrodniczej kompetencji. Uczniom i uczennicom zaproponowano wskazać za pomocą strzałek, jakie mianowicie odpady można umieścić do pojemnika na kompost. W oparciu o wykonane zadanie warto omówić sposoby ekologicznej utylizacji innych śmieci (szkła, papieru, plastiku, medycznych i niebezpiecznych odpadów itd.). Wykonanie zadania przyczyni się do kształtowania umiejętności ekologicznych i odpowiedzialnego podejścia do środowiska.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 160
Występuje w filtrach tematycznych: