Karty pracy
Oceń publikację

Rozróżniamy Present Simple і Present Continuous (język angielski)

Rozróżniamy Present Simple і Present Continuous (język angielski)

Zadanie to pomoże dziecku nauczyć się rozróżniania czasów Present Simple і Present Continuous w języku angielskim. W zadaniu przedstawiono pięcioro dzieci, które wykonują określone działania (do homework), czytają (read), idą do szkoły (go to school), rysują (draw), jeżdżą na rowerze (ride a bike). Obok każdego obrazku napisano dwa zdania z opuszczonymi czasownikami. Dziecko ma przeczytać zdania i wpisać czasowniki we właściwej formie czasu, jak podano we wzorze. Prawidłowe odpowiedzi: 1. is reading / reads 2. goes / is going 3. is drawing / draws 4. rides / is riding.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 641