Karty pracy
Oceń publikację

Badamy stany wody

Badamy stany wody

Zadanie to jest skierowane na rozwój umiejętności porównywania przyrodniczych pojęć i faktów, ustalania związków przyczynowo-skutkowych. Dziecku zaproponowano, używając słów z banku słów, napisać zjawiska przyrody, dla których jest charakterystyczny stały, ciekły lub gazowy stan wody. Także dziecko ma uzupełnić zdania w informacje o przejściu wody z jednego stanu fizycznego do innego. Zadanie przyczyni się do kształtowania kompetencji przyrodniczej, uogólnienia wiedzy o wodzie, rozwoju myślenia analitycznego i logicznego.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 22