Karty pracy
Oceń publikację

Układamy zdania ze słowami nr 6

Układamy zdania ze słowami nr 6

Zadanie to pomoże w rozwoju językowej kompetencji dziecka, umiejętności czytania i pisania. Dziecku zaproponowano obejrzeć 5 obrazków i przeczytać 10 słów. Każdy obrazek trzeba połączyć z dwoma słowami (przymiotnikiem i czasownikiem), których nazwy zaczynają się od tej samej litery, co i nazwa obrazku. Na przykład obrazek ucznia trzeba połączyć ze słowami „ustny”, „ulepszyć”. Następnie z każdą grupą z trzech słów na jedną literę trzeba ułożyć i zapisać zdanie (na przykład „Uczeń ustnie opowiedział, jak ulepszyć salę klasową”). W ten sposób dziecko wzbogaci zasób słownictwa, rozwinie fantazję i inteligencję lingwistyczną.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 27
Występuje w programach nauczania: