Karty pracy
Oceń publikację

Uczymy się używania przedimków a/an і the (język angielski)

Uczymy się używania przedimków a/an і the (język angielski)

Zadanie, które nie tylko pomoże dziecku w utrwaleniu umiejętności używania nieokreślonego przedimka a/an oraz określonego przedimka the w języku angielskim, ale też przyczyni się do rozwoju uwagi i motoryki małej. W zadaniu przedstawiono opisy i obrazki sześciu zwierząt: kotki, kociątka, słoniątka, szczeniaczka, słonia i psa. Opisy są umieszczone nie naprzeciwko odpowiednich obrazków. W opisach są luki w miejscu przedimków. Najpierw dziecko ma przeczytać tekst i wpisać prawidłowe przedimki. Następnie trzeba połączyć opisy z obrazkami zwierząt i pokolorować obrazki w odpowiednie kolory. Prawidłowe odpowiedzi: 1. a, The, a, The. 2. a, The, a, The. 3. a, The, a, The. 4. a, The, a, The. 5. an, The, a, The. 6. a, The, a, The.

OCENA ZADANIA
3.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 412