Karty pracy
Oceń publikację

Ułóż historię: rozwijamy fantazję

Ułóż historię: rozwijamy fantazję

To zadanie-gra pomoże dziecku nauczyć się konsekwentnego wyrażania swoich myśli w ustnej formie. Polega ono na tym, by stworzyć opowiadanie w oparciu o kluczowe słowa. Zadanie jest przedstawione w postaci tabeli, która zawiera: trzy podstawowe pytania do stworzenia fabuły („Kto?”, „Gdzie?”, „Co robił/robiła?”), sześć kluczowych słów lub połączeń wyrazowych, które odpowiadają na każde z pytań, a także liczbowe wartości ścianek kostki, które warunkują wybór tego lub owego słowa. Dziecko trzykrotnie podrzuca kostkę i w ten sposób określa, w oparciu o jakie trzy losowe słowa trzeba mu opowiedzieć historię. Zadanie pomoże w poszerzeniu zasobu słownictwa, rozwoju wyobraźni i fantazji.

OCENA ZADANIA
4.57
(21 ocen)
Liczba pobrań 378