Oceń publikację

Napisz za 7 minut: Transport

Napisz za 7 minut: Transport

Zadanie pomoże wzbogacić i poszerzyć zasób słownictwa dziecka oraz rozwinie umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Uczniowie mają za zadanie napisać przynajmniej jedno słowo lub zdanie o transporcie w każdej z 10 kategorii. Czas wykonania zadania - 7 minut. Można wykorzystać szablon do organizacji zawodów z uczniami na lekcjach języka polskiego. Wykonanie zadań sprzyja aktywizacji działań poznawczych uczniów edukacji wczesnoszkolnej, rozwija umiejętność proponować różne warianty do poszukiwania odpowiedzi.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 4