Karty pracy

Zawieramy umowę o przeciwdziałaniu bullyingowi

Zawieramy umowę o przeciwdziałaniu bullyingowi

Zadanie to jest przedstawione w postaci umowy, która pomoże w zachęcaniu dzieci do zwalczania bullyingu w szkole. Umowa zawiera linie do wpisywania imienia i numeru klasy ucznia/uczennicy, wykaz obowiązków wojownika przeciwko bullyingowi, a także miejsce do podpisu. Przed przeczytaniem i podpisaniem umowy warto przeprowadzić z dziećmi rozmowę o tym, czym jest bullying i na czym polegają jego cechy. Ważne jest, by wywołać u dzieci chęć samodzielnego tworzenia komfortowej atmosfery dla nauki i komunikacji: dostrzegając, o ile ważne są działania każdego, dzieci bardziej chętnie będą akceptować warunki umowy. Zadanie pomoże w rozwoju inteligencji emocjonalnej i samoświadomości dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 74