Karty pracy
Oceń publikację

Rozróżniamy przestrzeń publiczną i prywatną

Rozróżniamy przestrzeń publiczną i prywatną

Zadanie to przyczyni się do kształtowania społecznej i obywatelskiej kompetencji, wyobrażeń o przestrzeni publicznej i prywatnej. Dziecku zaproponowano otoczyć pętlą słowa będące nazwami miejsc publicznych, ułożyć zasady zachowania w miejscu, gdzie ono najczęściej bywa. Także dziecko ma wypełnić diagram Venna, określając wspólne i odmienne cechy przestrzeni publicznej i prywatnej. W toku wykonywania zadania dorośli mogą omówić z dzieckiem kwestię nienaruszania praw innych do własnej przestrzeni. Wykonanie zadania przyczyni się do kształtowania umiejętności uświadamiania siebie oraz samoidentyfikacji, rozwoju umiejętności analizowania i zestawiania.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 25