Karty pracy
Oceń publikację

Żółwiki czytają: średnia arytmetyczna

Żółwiki czytają: średnia arytmetyczna

Zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, utrwalanie umiejętności obliczać średnią arytmetyczną. W pierwszym zadaniu dziecku proponuje się obliczyć ilość stron przeczytanych żółwiami codziennie, i wyznaczyć ich średnią. W drugim zadaniu – wyznaczyć średnią prędkość czytania żółwików, które wzięli udział w zawodach czytelniczych. Wykonując dane zadanie, dziecko rozwija logikę, uwagę, pamięć.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 44