Karty pracy
Oceń publikację

Czy łatwo być szczęśliwym/szczęśliwą?: mówienie

Czy łatwo być szczęśliwym/szczęśliwą?: mówienie

Zadanie sprzyja kształtowaniu umiejętności pisać rozprawki. Na kartce przedstawiono przykładowy plan do napisania rozprawki. Dziecku proponuje się za podanym planem, wykorzystując dane wyrazy, napisać rozprawkę, która posiada: główną tezę, własne argumenty (przykłady i fakty), podsumowanie napisanego. Wykonując zadanie, dziecko utrwali wiedzę o rodzajach wypracowań, uczy się przedstawiać tezę i argumentować ją, myśleć krytycznie. Zadanie sprzyja kształtowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija uwagę, zachęca do myślenia.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 22