Karty pracy

Rozwiązywanie zadań tekstowych różnego rodzaju: wykorzystujemy umiejętność dzielenia i mnożenia liczb wielocyfrowych

Rozwiązywanie zadań tekstowych różnego rodzaju: wykorzystujemy umiejętność dzielenia i mnożenia liczb wielocyfrowych

Zadanie kształtuje kompetencję matematyczne, umiejętności rozwiązywania zadań różnego rodzaju z zastosowaniem dzielenia i mnożenia liczb wielocyfrowych. Proponując dziecku pierwsze czy drugie zadanie tekstowe pierwszej części, warto zwrócić uwagę na to, że obecne w obydwu zadaniach wyrazy „dwa razy mniej” mają inne znaczenie. Pierwsze zadanie na obliczanie iloczynu, a drugie – na obliczenie ilorazu. Trzecie zadanie wymaga obliczyć sumy jednakowych składników przy pomocy mnożenia. Druga część – to seria zadań w kolejności, które dziecko ma rozwiązać ustnie, a odpowiedzi zapisać w tabeli. Treści proponowanych zadań sprzyjają kształtowaniu zainteresowań poznawczych dziecka. Wykonanie zadania także pobudza myślenie krytyczne.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 130