Karty pracy
Oceń publikację

Żółwiki ścigają się: średnia arytmetyczna

Żółwiki ścigają się: średnia arytmetyczna

Zadanie skierowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności obliczać średnią arytmetyczną. W pierwszym zadaniu dziecku proponuje się obliczyć, jaką średnią odległość przebiegł jeden żółwik w ciągu minuty. W drugim zadaniu – obliczyć średnią wagę żółwików. Dla obliczenia średniej dziecko powinno w pierwszym i drugim zadaniu przeliczyć jednostki masy. Wykonując dane zadanie, dziecko rozwija logikę, uwagę oraz pamięć.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 59