Karty pracy
Oceń publikację

Określamy powiązania wzajemne między człowiekiem a naturą

Określamy powiązania wzajemne między człowiekiem a naturą

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie przyrodniczej kompetencji dzieci, pogłębienie wiedzy o powiązaniach wzajemnych człowieka i przyrody. Dziecko ma określić, co jest przedstawione na schemacie, ponumerować to, bez czego człowiekowi trudno jest przeżyć, i określić, co najmniej i najbardziej negatywnie wpływa na naturę. Dziecko ma także przedstawić, jak, jego zdaniem, człowiek może najbardziej negatywnie wpływać na przyrodę, a przyroda – na człowieka. Zadanie przyczyni się do rozwoju analitycznego i krytycznego myślenia, umiejętności nawiązywania powiązań przyczynowo-skutkowych.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 24