Karty pracy

Wierny przyjaciel: edytujemy i przepisujemy tekst

Wierny przyjaciel: edytujemy i przepisujemy tekst

Zadanie skierowane jest na kształtowanie kompetencje językowe, umiejętności ortograficznych podczas przepisywania tekstu ze wzoru drukowanego. W pierwszym zadaniu dziecko jest proszone o przygotowanie ręki do pisania poprzez kolorowanie ilustracji do tekstu. Drugie zadanie polega na odtworzeniu zdeformowanego tekstu. Dlatego należy przestawić niektóre części tekstu tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Następnie należy napisać go przestrzegając akapitów. Zadanie również rozwija u dziecka zwięzłe mówienie.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 96