Karty pracy

Policz pieniądze w skarbonce: nr 16

Policz pieniądze w skarbonce: nr 16
Karta pracy zawiera ćwiczenie, które jest stworzone w celu zilustrowania dziecku znaczenia matematyki w zwykłych sytuacjach życiowych na przykładzie liczenia pieniędzy w skarbonkach. Służy także polepszeniu umiejętności dodawaniu liczb dwucyfrowych. W ćwiczeniu dziecko ma rozwiązać wszystkie, zapisane w słupku działania matematyczne na dodawanie. W ten sposób dowie się, ile pieniędzy jest w poszczególnych skarbonkach. Na koniec dziecko musi określić, która z ośmiu skarbonek zawiera najmniej pieniędzy (czyli najmniejszą sumę), a która zaś najwięcej (największą sumę) oraz uzupełnić odpowiedź w dolnej części kartki.
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 9