Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania

Rozwiązujemy zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania

Karta pracy jest skierowane na rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, utrwalenie umiejętności dodawania w zakresie 10. W pierwszej części zadania dziecku proponuje się za krótkimi notatkami ułożyć tekst do zadań i rozwiązać je. A w drugiej - ustnie ułożyć zadania tekstowe na dodawania zgodnie z obrazkami, uzupełnić krótki zapis i rozwiązać zadania. Wykonując dane zadanie dziecko rozwija uwagę, matematyczne i logiczne myślenie, umiejętność układania zadania z trescią za pomocą krótkiego zapisu oraz obrazków. Pogłębia rozumienie pojęć takich, jak „zadanie tekstowe”, „treść zadania”, „pytanie”, „rozwiązanie”, i „odpowiedź”.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 176
Występuje w programach nauczania: