Karty pracy

Uzupełniamy luki odpowiednimi liczbami

Uzupełniamy luki odpowiednimi liczbami

Zadanie ma na celu rozwijanie kompetencji matematycznych oraz utrwalenie umiejętności rozwiązywania przykładów przy braku jednego ze składników operacji arytmetycznej dodawania lub odejmowania. Dziecku proponuje się uzupełnić luki liczbami tak, żeby zrównoważyć szalki wagi. Aby poprawnie wykonać zadanie dziecko powinno rozumieć prawidłowość, zgodnie z którą w wyniku działań arytmetycznych na obu szalkach wagi powinny znajdować się takie same liczby. Wykonując zadanie dziecko będzie świadome zależności między dodawaniem a odejmowaniem, rozwinie myślenie matematyczne, a także umiejętność układać i zapisywać wyrazy, powtórzy zasady znajdowania nieznanych składników operacji arytmetycznych dodawania oraz odejmowania.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 56
Występuje w programach nauczania: