Karty pracy
Oceń publikację

Piszemy nazwy własne i pospolite poprawnie

Piszemy nazwy własne i pospolite poprawnie

Zadanie jest skierowane na rozwijanie u dzieci kompetencji językowej, umiejętności rozróżniania nazw własnych i pospolitych, poprawnego stosowania w nich dużych i małych liter. Zadaniem dzieci jest przeczytanie podanych kombinacji wyrazów i wstawienie właściwej litery (dużej lub małej) posługując się przykładem. Wykonując zadania, uczniowie i uczennicy rozwiną uwagę i uogólnią wiedzę na temat pisowni nazw własnych i pospolitych, uświadomią sobie, w jakich przypadkach ten sam wyraz może być nazwą własną i pospolitą.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 13