Karty pracy
Oceń publikację

Gdzie znajduje się głoska: analizujemy słowa

Gdzie znajduje się głoska: analizujemy słowa

Zadanie jest skierowane na rozwój umiejętności dokonywania dźwiękowej analizy słowa. Na arkuszu przedstawiono 6 rzędów obrazków. Na początku każdego rzędu znajduje się jedna z głosek: [b], [d], [o], [t], [s], [l]. Dziecku zaproponowano dobrać do obrazków nazwy, ustalić w tych słowach miejsce podanej głoski i oznaczyć je na schemacie obok obrazku. Na przykład w słowach w pierwszym rzędzie głoska „b” znajduje się na ich początku („baran”), w końcu („dęby”), oraz pośrodku („robot”), a więc na schematach trzeba odpowiednio zamalować pierwsze, ostatnie i średnie kółko według wzoru. Zadanie będzie wspierać zainteresowanie obserwacją jednostek językowych – głosek, rozwinie słuch fonematyczny.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 157