Karty pracy
Oceń publikację

Poprawiamy błędy: czytamy i piszemy

Poprawiamy błędy: czytamy i piszemy

Zadanie jest ukierunkowane na kształtowanie i rozwój umiejętności pisania i czytania, zapobieganie błędom w pisowni. Dziecku zaproponowano znaleźć w słowach błędnie napisane litery i skreślić je, a następnie napisać te słowa poprawnie (woda, szafa, niebo, dąb, ręka, góra, list, cegła, morze). Zadanie pomoże skorygować dysgrafię (pismo „lustrzane”), rozwinie uwagę i myślenie przestrzenne.

OCENA ZADANIA
5.00
(6 ocen)
Liczba pobrań 98