Karty pracy
Oceń publikację

Oceniamy wspólną pracę

Oceniamy wspólną pracę

Wykorzystanie kwestionariusza przyczyni się do rozwoju umiejętności dzieci w zakresie dokonywania samoanalizy i oceniania wzajemnego, krytycznego oceniania osobliwości interakcji w parach. Zadanie pomoże pedagogom w otrzymaniu sprężenia zwrotnego od uczestników procesu edukacji, uwzględnić życzenia dzieci podczas planowania pracy w parach, a także przyczyni się do wdrażania elementów oceniania kształtującego po współdziałaniu uczniów. Stosowanie kwestionariusza zapewni kształtowanie umiejętności dziecka w zakresie oceniania własnego stosunku do wspólnej pracy, polepszenie skuteczności takiej współpracy w przyszłości.

OCENA ZADANIA
3.50
(2 ocen)
Liczba pobrań 56
Występuje w filtrach tematycznych: