Karty pracy
Oceń publikację

Księga liter: utrwalenie wiedzy alfabetu (język polski)

Księga liter: utrwalenie wiedzy alfabetu (język polski)
Ten zeszyt pomoże dziecku w ciekawy sposób utrwalić alfabet polski oraz stworzyć własną „Księgę liter”. Każda strona zaszytu jest poświęcona jednej lub kilku literom, zawiera miejsca przeznaczone do wklejania obrazków, nazwy których zaczynają się od tej litery (liter). Zeszyt posiada linie cięcia i otwory, które pozwolą stworzyć książkę w formacie A5 z drukowanych arkuszy. Ostatnie strony zawierają 144 obrazki do wklejenia. Obrazki mogą powtarzać się na kilku stronach w zeszycie. Niektóre z powtarzających się rysunków należy wkleić na stronach liter „Ą”,„Ę”, ,,Ć’’, ,,Ó’’, ,,Ń’’, ,,Y’’, ponieważ od tych liter nie zaczyna się żadne słowo. Oznacza to na przykład, że rysunek królika należy przykleić do liter „K” i „Ó”, a rysunek pająka na strony z literami „P” i „Ą”. Pracując nad zadaniami zeszytu, dziecko rozwinię słuch fonemiczny (wzmocni umiejętność kojarzenia odpowiednich głosek i liter), poprawi percepcję wzrokową i umiejętności motoryczne. Stworzenie własnej „Księgi liter” zapewni dobrą podstawę do rozwoju umiejętności czytania i ortografii.
OCENA ZADANIA
4.20
(5 ocen)
Liczba pobrań 262