Karty pracy
Oceń publikację

Oblicz i zapisz w liczbie mnogiej (w języku angielskim)

Oblicz i zapisz w liczbie mnogiej (w języku angielskim)

Zadanie, które pomoże dziecku w utrwaleniu znajomości zasad pisowni rzeczowników w liczbie mnogiej i pisowni liczb słownie w języku angielskim. Na stronie są dwie kolumny. W pierwszej kolumnie przedstawiono jeden przedmiot czy jedną istotę (lody, kanapka, jabłko, autobus, książka, pies, Indianka). W drugiej kolumnie jest już kilka przedmiotów czy istot. Dziecko ma policzyć przedmioty (istoty), a następnie zapisać ich liczbę i nazwę w liczbie mnogiej. Prawidłowe odpowiedzi: four sandwiches, three apples, two buses, five books, three dogs, two girls.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 34