Oceń publikację

Poznajemy strony świata (język angielski)

Poznajemy strony świata (język angielski)

To zadanie pomoże dziecku poznać strony świata, ich położenie, angielskie nazwy każdego z ośmiu kierunków (czterech podstawowych i czterech pośrednich) oraz powszechnie uznawane skróty. Ponadto da ono możliwość porozmawiania o współrzędnych geograficznych, które są określane za pomocą stron świata, a także o kompasie, który pozwala zorientować się na powierzchni ziemi i wskazuje na jej bieguny magnetyczne. Ta wiedza będzie użyteczna dla dziecka w ciągu całego jego życia. Więc ono ma wyciąć nazwy kierunków, prawidłowo je umiejscowić, zgodnie ze stronami świata i przykleić.

OCENA ZADANIA
4.43
(7 ocen)
Liczba pobrań 30