Karty pracy
Oceń publikację

Poznajemy strony świata (język angielski)

Poznajemy strony świata (język angielski)
Karta pracy skierowana jest do dzieci, które chcą nauczyć się nazw kierunków świata po angielsku lub utrwalić ich znajomość. Oprócz pełnych nazw, podano także obowiązujące skróty. Ponadto ćwiczenie daje możliwość porozmawiania o współrzędnych geograficznych, które są określane za pomocą stron świata, a także o kompasie, który pozwala zorientować się co do kierunków oraz wskazuje na bieguny magnetyczne Ziemi. Ta wiedza będzie użyteczna dla dziecka w ciągu całego jego życia.
OCENA ZADANIA
4.43
(7 ocen)
Liczba pobrań 66