Karty pracy
Oceń publikację

„Sylwetki”: łączymy jednakowe cienie

„Sylwetki”: łączymy jednakowe cienie

Ten komplet zadań tematycznych będzie sprzyjał rozwojowi u dziecka umiejętności obserwowania, pomagał mu zwracać uwagę na drobne szczegóły obrazków, porównywać je ze sobą oraz wyciągać wnioski, ćwiczyć logiczne i przestrzenne myślenie. W każdym z zadań należy dokładnie przyjrzeć się sylwetkom obrazków po lewej stronie i połączyć je z tymi samymi sylwetkami pokazanymi po prawej stronie. Złożoność zadania polega na tym, że po prawej sylwetki umiejscowione są parami oraz nakładają się nawzajem. Wykonanie zadania pozwoli w dość interesujący sposób rozwinąć pamięć wzrokową, która będzie dobrze służyła w dalszej nauce.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 46
Ilość stron 6