Karty pracy
Oceń publikację

„Sylwetki”: łączymy cienie nr 1 – Zwierzęta

„Sylwetki”: łączymy cienie nr 1 – Zwierzęta

To tematyczne zadanie będzie sprzyjało rozwojowi u dziecka umiejętności obserwowania, pomagało jemu uczyć się zwracać uwagę na drobne szczegóły obrazków, analizować je i porównywać ze sobą oraz wyciągać uzasadnione wnioski, ćwiczyć logiczne i przestrzenne myślenie. W zadaniu należy dokładnie przyjrzeć się sylwetkom ośmiu zwierząt, położonych po lewej stronie i połączyć je z tymi samymi sylwetkami pokazanymi po prawej stronie. Złożoność zadania polega na tym, że po prawej sylwetki zwierząt umiejscowione są parami oraz nakładają się nawzajem. Wykonanie zadania pozwoli w dość interesujący sposób rozwinąć pamięć wzrokową, która będzie dobrze służyła w dalszej nauce.

OCENA ZADANIA
4.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 100