Karty pracy
Oceń publikację

Poznajemy strukturę utworu literackiego

Poznajemy strukturę utworu literackiego

To zadanie będzie służyło dziecku dobrym pomocnikiem w trakcie czytania oraz poznawania treści jakiegokolwiek utworu literackiego. Będzie ono pomagało rozkładać utwór na poszczególne ważne części składowe (w zadaniu proponowane jest opisanie trzech najbardziej wyrazistych elementów fabuły – zawiązek, kulminację oraz rozwiązanie), będzie pomagało skupiać swoją uwagę na tym, gdzie i kiedy odbywają się wydarzenia oraz kim są główni bohaterowie tej historii. Także, nie mniej znaczące jest to, że w zadaniu proponuje się wyodrębnienie głównego problemu, poruszonego w tym utworze, i odpowiednio przeanalizowanie zaproponowanego wariantu do rozwiązania. Pracując nad zadaniem, dziecko będzie się uczyło rozumowania i w wyniku będzie lepiej rozumiało kompozycję utworów literackich.

OCENA ZADANIA
4.47
(17 ocen)
Liczba pobrań 22