Karty pracy
Oceń publikację

Łamigłówka „Harmonia liczb”

Łamigłówka „Harmonia liczb”

Ta łamigłówka matematyczna będzie polepszała umiejętności arytmetyczne dodawania oraz umiejętności operowania liczbami całkowitymi, a także będzie wspierała rozwój logicznego myślenia oraz bystrości. W zadaniu proponowane są 8 kółek, usytuowanych na rogach pięciu figur (czterech trójkątów oraz kwadratu). Dziecko ma zapisać w każdym z kółek liczbę od 1 do 8 w taki sposób, aby suma wszystkich liczb na rogach każdej figury dorównywała liczbie, zapisanej w jej centrum (w najbardziej górnym kółku – 1, w najbardziej dolnym – 5, w lewym – 2, w prawym – 3, na rogach kwadratu, licząc od dolnego lewego rogu i do góry – 8, 6, 7, 4).

OCENA ZADANIA
4.11
(9 ocen)
Liczba pobrań 41
Występuje w programach nauczania: