Karty pracy
Oceń publikację

Krzyżówka muzyczna „Nuty”

Krzyżówka muzyczna „Nuty”
Karta pracy do wydruku w postaci muzycznej krzyżówki, która pomoże dziecku lepiej zapamiętać nazwy podstawowych interwałów muzycznych oraz powtórzyć nazwy nut. W trakcie wykonywania zadania dziecko będzie ćwiczyło pamięć, ponieważ musi przypomnieć sobie wszystkie potrzebne słowa oraz stale je powtarzać, aby prawidłowo umiejscowić w krzyżówce. W krzyżówce zaszyfrowane są słowa związane z światem muzyki: siedem nut (C, D, E, F, G, A, H / do, re, mi, fa, so, la, si) oraz osiem podstawowych interwałów (pryma, sekunda, tercja, kwarta, kwinta, seksta, septyma, oktawa). Dla ułatwienia w krzyżówce ujawniono dwie podpowiedzi.
OCENA ZADANIA
4.71
(7 ocen)
Liczba pobrań 49