Karty pracy
Oceń publikację

Uzupełnij fabułę rysunku

Uzupełnij fabułę rysunku
Zestaw kart pracy zawiera zadania, które zachęca dziecko, aby zostać współautorem rysunku, na którym zaproponowano dorysowanie czegoś lub kogoś, albo uzupełnienie ilustracji o ważne elementy. Na każdej karcie pracy wydrukowano tylko tylko część sceny/postaci/otoczenia. Będzie to sprzyjało przebudzeniu wyobraźni i fantazji dziecka oraz inspirowało je do dalszej realizacji ilustracji. Dziecko ma dorysować wskazany w treści polecenia element, uwzględniając nie tylko cechy charakterystyczne danej postaci/zjawiska, ale też biorąc pod uwagę proporcje i umiejscowienie na stronie. Na zakończenie trzeba pokolorować swój rysunek według własnego uznania. Karta pracy zawierająca takiego typu zadania, w którym dziecko wykorzystuje swoją wyobraźnię, sprzyja także poznaniu jego bogatego świata wewnętrznego. Cały zestaw kart pracy nadaje się do wydruku.
OCENA ZADANIA
4.60
(5 ocen)
Liczba pobrań 39
Ilość stron 16