Karty pracy

Uczymy się rozróżniać samogłoski i spółgłoski w wyrazach

Uczymy się rozróżniać samogłoski i spółgłoski w wyrazach

Zadania umieszczone w karcie pracy sprzyjają kształtowaniu kompetencji językowych, rozwijają umiejętność budowania struktury graficznej wyrazów, wykonywania analizy i syntezy dźwiękowej słowa oraz układania schematów. W każdym zadaniu uczeń wskazuje, od jakiej głoski zaczynają się nazwy owoców i warzyw. Następnie zaznacza wszystkie głoski w schematach odpowiednimi kolorami (samogłoski – czerwonym, spółgłoski – niebieskim). W trakcie rozwiązywania ćwiczeń na tej karcie pracy, dziecko rozwija słuch fonematyczny, myślenie analityczne, uwagę oraz spostrzegawczość, uczy się odróżniać samogłoski i spółgłoski.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 121