Karty pracy
Oceń publikację

Alfabet teatralny: wzbogacamy zasób słownictwa

Alfabet teatralny: wzbogacamy zasób słownictwa

Ćwiczenie z karty pracy skierowane jest na wzbogacenie zasobu słownictwa na temat „Teatru”. W pierwszym zadaniu dziecko powinno napisać wyrazy w kolejności alfabetycznej (antrakt, balet, dekoracja, dramat, fabuła, inscenizacja, koturn, monolog, opera, pantomima, premiera, rampa, rekwizyt, reżyser, sufler). W drugim zadaniu dziecko ma napisać znaczenie wyrazów przy pomocy słownika (np. scenografia — plastyczne i architektoniczne wykonanie przestrzeni scenicznej, widowiska teatralnego; loża — wydzielona, reprezentacyjna część sali widowiskowej, wyposażona w miejsca siedzące dla kilku osób, zwykle w formie niewielkiego balkonu itd). Wykonanie zadania sprzyja kształtowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija uwagę, zachęca do poznawania znaczenia i pochodzenia konkretnych wyrazów, korzystając z różnorodnych źródeł informacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 55