Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania z obliczeniem prędkości ruchu zwierząt i środków transportu

Rozwiązujemy zadania z obliczeniem prędkości ruchu zwierząt i środków transportu

Zadanie skierowane jest na kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci, doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych zadań tekstowe z obliczeniem prędkości, odległości oraz czasu. Dziecko ma rozwiązać zadania tekstowe na obliczanie prędkości ruchu albo prędkości zbliżania się zwierząt i środków transportu. Wykonując zadanie, dziecko rozwija myślenie matematyczne, uwagę, umiejętność rozwiązywania trudnych zadań tekstowych oraz aktywność poznawczą.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 102